Bugün sevindirirsen yarın sevinirsin. Açlıktan kimse, hele çocuklar hiç ağlamasın.

Lütfen Bağış Tipini Seçiniz:

İFTAR VE SAHURDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KUMANYA BAĞIŞI


Ramazan-ı Şerif Müminler için çok kıymetlidir.
Rasulullah efendimiz: „Ey Müslimanlar! üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece [Kadir gecesi], bin aydan daha faydalıdır.“ Hadis-i Şerif
Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları afv olur. Hak Teâlâ, onu cehennem ateşinden âzâd eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevâb verilir. Hadis-i Şerif
Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır. Hadis-i Şerif
Bizde, oruç tuttuklarını bildiğimiz uzaklardaki ihtiyaçlı kardeşlerimize çeşitli gıda ürünlerinin içinde yer aldığı 1 koli gıdayı Hakikat Yardım Kurumu aracılığı ile gönderebiliriz.
1 Koli gida paketi 40.-€

FİTRE VERMEK (SADAKA-FITR)

Dinimizde Fitre’nin (Sadaka-i Fıtr'ın) esası, kimlere verileceği, hangi üründen ne kadar verilmesi gerektiği İslam alimlerinin kıymetli kitaplarında bildirilmiştir.
İslam alimleri bu kıymetli bilgileri Peygamber efendimizin eshabından öğrenmiş, bu hususta yazdıkları kitaplar günümüze kadar gelmiştir.
Hiç kimsenin bu mevzuda farklı söz söylemesine mahal bırakmamışlardır.

ÜRÜNLER VE MİKTARLARI

A. BUĞDAY VEYA BUĞDAY UNU 1750 gr.
B. ARPA 3500 gr.
C. KURU ÜZÜM 3500 gr.
D. HURMA 3500 gr.

Fitre verecek olan mükellef, ürünlerden birini seçer, fakire verir.
Veya seçtiği ürünün değeri kadar miktarı altın olarak fakire verir.

Çevresinde Sadaka-i fitr verecek fakir yoksa uzakta olan güvendiği birini vekil tayin eder. Vekiline para gönderir, vekil bu para ile kuyumcudan sadaka-i fitr miktarı altın alır, vekili olduğu kişi adına fakire temlik eder.

ZEKAT

Hicretin ikinci senesi Ramazan ayında farz oldu.
Mükellef olan, yani akil, baliğ ve hür olan erkek ve kadın Müslümanların şartları oluşunca zekat vermeleri farzdır. Peygamber efendimiz sallahü aleyhi vesellem Veda Haccı’nda buyurdular ki: "MALINIZIN ZEKATINI VERİNİZ. BİLİNİZ Kİ ZEKATINI VERMEYENLERİN NEMAZI, ORUCU, HACCI VE CİHADI VE İMANI YOKTUR". Bu hadisi şerif, zekat vermenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

İslam'da "Zekat" hususu çok geniş ve çok mühimdir. Bu sayfamızda "zekatın" nisabını, hangi maldan ne miktar verileceğini, hangi süre içinde verilmesi lazım olduğunu, kimlere verilmesi, gibi hususları yazarak bildirmek mümkün değildir. ALLAHÜ TEALANIN emri olan zekat kimlere farzdır kimlere verilir. Zekat hususunda genel hükümleri ihtiva eden bilgileri içeren iki kitabı okumanızı tavsiye ederiz. Bu kitaplarda Zekat ile ilgi bilgileri bulabilirsiniz.

1836 senesinde vefat etmiş olan Seyyid Muhammed Emin hazretleri (Osmanlı fıkıh alimlerinin en meşhurlarındandır). Bu büyük alimin en meşhur eseri "REDD-ÜL-MUHTAR" fıkıh kitabıdır. Bu kitabın türkçe tercümesi "İbni Abidin" olarak bilinmektedir. İkinci olarak, Hüseyn Hilmi Işık hazretlerinin büyük İslam alimlerinin fıkıh kitaplarından tercüme etmiş olduğu "TAM İLMİHAL SEADET-İ EBEDİYYE" kitabıdır. Bu kitapta çok geniş dini bilgilere yer verilmiş olup, 21 sahifesi zekat bahsini anlatmaktadır. Anlaşılması kolay günümüz türkçesi ile yazılmıştır.

Adına kurban kesilen kişi/ler
boşKURBAN

Mukim olan akıl, baliğ, hür müslüman erkek ve kadının ihtiyacından fazla nisab miktarı mal veya parası varsa, kurban bayramı için niyet ederek belli günlerde belli bir hayvanı kesmesi vacib olur.

Hadis-i şerifte; "HASİSLERİN EN KÖTÜSÜ, KESMESİ VACİB OLDUĞU HALDE KURBAN KESMEYENDİR" buyruldu.

1. Vacib olan kurban: Kurban bayramının ilk üç günü içinde kesilmelidir.
2. Adak Kurbanı: Nezr ibadettir. Yalnız ALLAHÜ TEALA için yapılır. Vacip kurbanda olduğu gibi, Kurban bayramının ilk üç günü içinde kesilmiş olmalıdır. Etinden zenginler yiyemez, fakirlere verilir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Hakikat Yardım Kurumu’na vekaleten verilmiş ve etlerinin fakirlere dağıtılması istenmiş Vacib ve adak kurbanların, vacib olan Kurban Bayramı’nın ilk üç günü ikindi namazına kadar kesilmesi dinimizin değişmez emridir. HAKİKAT Yardım Kurumu olarak dinimizin emri olan bu hususa, önemine binaen çok dikkat etmekteyiz.
Akika, Şükür ve Ahirette olan yakınlarımız için kesilen hayvanlarda aynı günler içinde kesilmektedir.
Vekaleten kestiğimiz kurbanların kesimi sırasında çekilen videoları hemen, anında kurban sahiplerine gönderiyoruz. Kurban sahibinin, kurbanının hangi zaman içinde kesildiğini bilmesi en tabii hakkıdır. Bizde bu hakkı teslim etmek için bugüne kadar vekaleten aldığımız kurbanların kesimi sırasında çekilen videoları kurban sahiplerine gönderme hizmetini hep yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Neden çok dikkat ediyoruz. Söz konusu günler içinde kesilmemiş olan kurban hayvanı, kurban sahibine, vacib olan kurban sevabı kazandırmayacağı içindir. O halde vekaletle kurban kesen kurumlar, kurbanları kesilmesi vacib olan günler içinde kesilmesine çok dikkat etmelidirler.
3. Akika: Çocuk nimetine karşılık ALLAHÜ TEALA`ya şükr etmek niyeti ile hayvan kesmektir. Akika hayvanı kurban hayvanı gibi olmalıdır.
4. Ahirette olan ana, baba, nine, dede ve İslam büyükleri için de Kurban Bayramında ve sair zamanlarda hayvan kesmek çok sevaptır. Etleri fakirlere dağıtılır. Sevabı Resulullah efendimiz'den başlayarak vefat etmiş olan sevdiklerimizin ruhlarına hediye edilir.


KURBAN VEKALETİNDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUS


Mükellef olan, yani kurban kesmesi vacip olan kişi kurbanını vekalet yolu ile kestiriyorsa vekil ettiği kişiye umum vekillik vermelidir.
Kurban sahibinden umum vekillik almadan kesilen hayvan, kesilmesi vacib olan kurban yerine geçmez.
Şartlarına uygun umumi vekillik alarak başka bir hayvanı vacip kurban olarak kesmesi iktiza eder.
Vekaletin nasıl verileceği yandaki sayfada gösterilmiştir.

KİTAP BAĞIŞI

. Kadir Gecesi
. Mevlid Kandili
. Berât Kandili
. Mirâc Kandili
. Ramazan-ı Şerif

Yukarıda zikredilen mübarek gün ve gecelerde İslâm âlimlerinin yüz yıllar önce mum ışığı altında yazmış oldukları değerli dini eserlerin Türkçe tercümelerini, katkınız nispetinde adınıza fi-sebilillah dağıtıyoruz.