Hizmetlerimiz

image

Eğitim

İstidadı olduğu halde, maddi imkansızlıktan dolayı okulunu bırakmak zorunda kalan yüksek okul talebelerine, durumunu inceleyerek belli bir zaman için belli bir miktar yardım yapılır. Lise ve dengi okullarda olan talebeler, ücretle ilave ders alma durumunda kalır iseler, ailesi tarafından ödeme imkanı yok ise, imkanlar nispetinde yardım yapılabilir.