Hizmetlerimiz

image

Ayni ve nakdi yardımlar kimlere nasıl yapılır:

Hakikat, maddi gücü yok denecek kadar sınırlı, muhtaç, kimsesiz yetim, dul, ailesi kalabalık ihtiyaç sahibi kişilere, deprem, rüzgar, sel gibi semavi felaketlerde, ayni ve nakdi yardımlar yapar.

Semavi felakete uğrayan uzak bölgelerdeki insanlara uluslar arası güvenilir yardım kuruluşları ile iş birliği yapılarak yardım eder.

Hakikat, topladığı yardımları, muhtaçlara ulaştırmakta gönüllülük esasına uygun köprü vazifesi görür. Hakikat kurumunda ücretle çalışan hiç kimse yoktur. Gerçek ihtiyaç sahibeleri dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, renk, dil, din ayırmaksızın yardımlar imkanlar nispetinde kendilerine iletilir. İffetlerinden dolayı kimseden bir şey isteyemeyen fakirlerin sayıları, bilhassa Orta Doğuda ve Afrika'da az değildir.

"İnsanların hayırlısı, insanlara faideli olandır"
Hadis-i şerif

"Cebrail aleyhisselam…, dünyaya insem, susamış kimselere su verirdim. Çoluk çocuğu fazla olanlara yardım ederdim. İki dargının arasını bulurdum. Müslümanların ayıbını örterdim." Hadis-i şerif

 "Veren el alan elden hayırlıdır." Hadis-i şerif.

Bu hadis-i şerifler, gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların ne kadar mühim ve önemli olduğunu göstermektedir.